Opłaty i opcje wynagrodzenia

Oferujemy kilka różnych opcji zapłaty za nasze usługi:
Opłata ryczałtowa
Wystawiamy fakturę na określoną kwotę za daną usługę doradczą bez względu na faktyczny czas spędzony przez naszych specjalistów na realizacji zadania.
Opłata godzinowa
Opłata za konsultację lub pomoc klientom zależy od faktycznego czasu spędzonego przez naszych specjalistów nad realizacją zadania, według ich indywidualnych stawek. W przypadku tej opcji w określonych przypadkach dostępne są rabaty.

portfolio14

Opłata dodatkowa
Opłata jest obliczana jako procent od pomyślnie zakończonej sprawy lub transakcji.
Opłata miesięczna ryczałtowa
Opłata miesięczna ryczałtowa jest pobierana od klienta za ogólne doradztwo finansowe, prawnicze, księgowe, podatkowe i audytowe (ustne i pisemne), sprawdzanie zawieranych umów, inicjowanie i/lub przygotowywanie i wydawanie opinii prawnych, podatkowych i konsultingowych bez względu na ilość pracy i czas poświęcony przez naszych specjalistów. Innymi słowy w przypadku wyboru tej opcji pełnimy rolę doradców wewnętrznych i specjalistów, którzy na bieżąco obsługują państwa firmę pod kątem prawnym i innym.
Miesięcznych opłat ryczałtowych nie stosuje się w przypadku usług związanych z prowadzeniem spraw sądowych i/lub określonymi projektami na dużą skalę, za które naliczane są specjalne opłaty, których wysokość jest ustalana z klientem przed podjęciem współpracy.
Opłata typu mieszanego
Połączenie kilku powyższych opcji.
Opłaty za tworzenie i rejestrację gotowych spółek
W przypadku zapytań o ceny hurtowe (przy zakupie kilku spółek) i detaliczne (przy zakupie jednej spółki), prosimy o kontakt.