025

Informacje klienta traktujemy jak informacje ściśle poufne, zgodnie z poleceniami ze strony klienta. Nie ujawniamy ich osobom trzecim bez uprzedniej zgody klienta. Wewnątrz firmy informacje należące do lub dotyczące klientów ujawniamy tylko w niezbędnym zakresie i tylko tym osobom, które zajmują się daną sprawą. Wszystkie informacje dotyczące działalności naszych klientów są bezpiecznie zamknięte w naszych biurach, które są chronione i monitorowane 24 godziny na dobę. Informacje klienta pod żadnym pozorem nie są ujawniane osobom trzecim, chyba że klient wyrazi na to zgodę