services

Większość naszych pracowników to członkowie Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW) oraz brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) i posiadają wieloletnie doświadczenie w księgowości i audycie.

EXSUS TRUST, jako firma należąca do grupy EXSUS INTERNATIONAL, należy do międzynarodowej grupy zrzeszającej niezależne firmy rachunkowe i konsultingowe, których wspólnym celem jest świadczenie profesjonalnych usług najwyższej jakości. Współpracujący z nami eksperci dokładają wszelkich starań, by nieustannie rozwijać swe umiejętności zgodnie z obowiązującymi na świecie standardami, a innowacyjne podejście pozwala im na dostarczanie klientom najlepszych możliwych rozwiązań.

EXSUS TRUST, spółka należąca do grupy EXSUS INTERNATIONAL ma biura w Londynie, Moskwie, Nikozji i Zurychu oraz przedstawicieli w 82 innych krajach na całym świecie.

Usługi
Naszym celem jest świadczenie klientom usług wysokiej jakości i spełniających wysokie standardy, zgodnych z normami zawodowymi i etyką biznesową, umożliwiając tym samym tworzenie wartości dodanej i ochronę interesów naszych klientów. Dzięki współpracy z wielojęzycznymi ekspertami z dziedziny audytu i księgowości możemy świadczyć usługi w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim, polskim i greckim..

Audyt i usługi zabezpieczające
Nasz zespół ds. audytu i księgowości, składający się z doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów, odpowiada za przygotowywanie i prezentowanie szczegółowych informacji finansowych udziałowcom firmy, organom publicznym lub innym zainteresowanym stronom.
Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

 • Audyt ustawowy i IFRS dla spółek zarejestrowanych na Cyprze, w Wielkiej Brytanii i w Irlandii,
 • Przygotowywanie niezależnych sprawozdań finansowych w zgodzie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS),
 • Przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zgodzie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).

Księgowość
Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania sprawozdań finansowych wysokiej jakości
Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą skomputeryzowanego, wielowalutowego systemu rachunkowego pozwalającego nam na prowadzenie ksiąg w każdej walucie,
 • Wystawianie faktur,
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań dla kierownictwa,
 • Obsługa listy płac.

Wewnętrzne usługi audytowe
Nasze usługi doradcze kierujemy również do tych klientów, którzy potrzebują wewnętrznych usług audytowych w kilku jurysdykcjach i lokalizacjach.
Wewnętrzne usługi audytowe obejmują:

 • Prowadzenie specjalnych dochodzeń mających na celu wykrycie oszustw,
 • Przygotowywanie i dokumentowanie wewnętrznych procedur i procesów z uwzględnieniem potrzeb klienta i wymogów właściwych organów publicznych,
 • Tworzenie i wdrażanie wewnętrznych programów audytowych,
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów audytowych dla kierownictwa oraz dla wewnętrznych komisji audytowych,
 • Doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych i doradztwo biznesowe,
 • Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ich rozwoju, uzyskiwaniu finansowania kapitału, fuzji, przejęć lub sprzedaży,
 • Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ich rozwoju, uzyskiwaniu finansowania kapitału, fuzji, przejęć lub sprzedaży,
 • Przygotowywanie studium wykonalności, w tym rachunków przepływów pieniężnych.

Usługi VAT
Przepisy VAT dotyczące transakcji zawieranych przez firmy z Unii Europejskiej są coraz bardziej rygorystyczne i skomplikowane. Dlatego też stała współpraca ze specjalistami VAT może przynieść przedsiębiorcom wymierne korzyści.

 • Rejestracja podmiotów jako płatników VAT na Cyprze, Malcie i w pozostałych krajach UE,
 • Doradztwo w zakresie przepisów i obowiązków vatowskich w UE,
 • Przygotowywanie i składanie deklaracji VAT do właściwych organów,
 • Przygotowywanie i składanie deklaracji podsumowujących i deklaracji Intrastat dla spółek działających w UE,
 • Pomoc w związku z kontrolami skarbowymi i zapytaniami dotyczącymi VAT ze strony organów publicznych.

Podatki od osób prawnych i fizycznych
Klienci prowadzący działalność międzynarodową coraz częściej potrzebują usług z zakresu doradztwa podatkowego. Jeśli chcą zminimalizować obciążenia podatkowe, muszą mieć możliwość zaufania profesjonalistom w tej dziedzinie.
Nasze usługi podatkowe obejmują:

 • Lokalne planowanie podatkowe dla klientów indywidualnych i biznesowych,
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe dla klientów indywidualnych i biznesowych,
 • Usługi związane ze stosowaniem i interpretowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym składanie wniosków o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej,
 • Przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych dla osób fizycznych i prawnych w różnych jurysdykcjach,
 • Uzyskiwanie orzeczeń, decyzji i interpretacji podatkowych od urzędów skarbowych w poszczególnych jurysdykcjach,
 • Pomoc klientom w prowadzeniu dochodzeń podatkowych i uzyskiwaniu zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami od lokalnych urzędów skarbowych