Zespół ds. usług korporacyjnych i powierniczych EXSUS TRUST składa się z prawników i asystentów prawnych specjalizujących się w prawie spółek w wielu różnych jurysdykcjach, z bogatym doświadczeniem w obsłudze klientów międzynarodowych.

Nasza oferta obejmuje:
Nation-Flags

 • Doradztwo w zakresie tworzenia funduszy powierniczych i spółek w różnych jurysdykcjach, w tym na Cyprze, Malcie, Wyspie Mana, Bahamach, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Danii i wielu innych.
 • Organizacja i przygotowanie protokołów ze wszystkich posiedzeń zarządu, a także rocznych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń.
 • Pomoc w przeprowadzaniu zmian w spółce, m.in. w zmianie zarządu, sekretarza, nazwy, adresu siedziby, aktu założycielskiego i statutu spółki, kapitału zakładowego i/lub akcyjnego.
 • Przygotowywanie dokumentacji spółki, m.in. uchwał i pełnomocnictw oraz uprawomocnianie dokumentacji na życzenie klienta.
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentów wymaganych ustawowo i zagwarantowanie, że spółka spełnia wszystkie wymogi prawne, takie jak składanie rocznej deklaracji podatkowej do właściwego urzędu.
 • Pomoc klientom w przygotowywaniu umów oraz doradztwo w zakresie prawnych aspektów działalności prowadzonej przez spółkę klienta.
 • Pełne doradztwo w zakresie późniejszego korzystania z funduszu powierniczego lub spółki.
 • Rejestracja funduszu powierniczego lub spółki.
 • Wyznaczanie powierników.
 • Wyznaczanie pełnej lub częściowej struktury powierników, w tym udziałowców, członków zarządu, dyrektorów, sekretarza i siedziby stron.
 • Uprawomocnienie dokumentów potrzebnych do późniejszej akredytacji spółki.
 • Rejestracja w kraju właściciela spółki z udziałem zagranicznym lub akredytacja stałej siedziby przez filię lub oddział.
 • Współpraca z urzędem skarbowym w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Wystawianie faktur w imieniu klienta, uprawomocnienie dokumentów przewozowych w izbie handlu oraz pozostała pomoc w zakresie refakturowania i przeładunku.