• companyEXSUS TRUST zajmuje się rejestracją międzynarodowych spółek, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, europejskich firm inwestycyjnych, funduszy i funduszy powierniczych w najpopularniejszych jurysdykcjach.
  • Korzystanie ze spółek offshore założonych w Anguilli, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Belize, Seszelach i Panamie daje klientom możliwość prowadzenia międzynarodowej działalności handlowej i inwestycyjnej, a tym samym zmniejszenia obciążeń podatkowych. Rejestracja i prowadzenie takich spółek nie jest drogie ani skomplikowane.
  • Dostęp do uznanych jurysdykcji podatkowych, takich jak USA, Wielka Brytanii, wyspa Maine, Republika Czeska, Słowacja, Hong Kong i Malta pozwala klientom nie tylko na prowadzenie działalności na światowych rynkach, lecz także w określonych przypadkach znacznie zmniejszyć obciążenia podatkowe. Spółki zarejestrowane na Cyprze mogą być efektywnie wykorzystywane jako wielofunkcyjne organizacje spełniające wymogi międzynarodowych porozumień podatkowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takich przypadkach dochód uzyskiwany na terytorium innych krajów nie podlega opodatkowaniu w kraju powstania, lecz na Cyprze, gdzie dochody podlegają bardzo niskiemu opodatkowaniu lub całkowitemu zwolnieniu z podatku.
  • Spółki założone na Cyprze, w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Austrii, Danii, Holandii, Szwecji, Liechtensteinie lub na Malcie dają możliwość budowania skomplikowanych struktur biznesowych, generowania przychodów z dywidend, licencji, odsetek lub zysków kapitałowych bez opodatkowania lub przy minimalnym opodatkowaniu w krajach, które są stronami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności może skutkować zmniejszeniem obciążeń podatkowych w całym holdingu, zoptymalizowaniem przepływów finansowych i zwiększeniem bezpieczeństwa aktywów.
  • Zakładane przez nas struktury powiernicze, w tym wyznaczani przez nas udziałowcy i dyrektorzy powierniczy, pozwalają na anonimowe zarządzanie międzynarodowymi firmami, aktywne prowadzenie międzynarodowej działalności, nabywanie i posiadanie nieruchomości na własne potrzeby oraz ich korzystne podatkowe przekazywanie spadkobiercom.